Seltsist

Eesmärk ja ülevaade

Araabia poolsaare Eesti Seltsi eesmärk on arendada ja soodustada sõprussidemeid kohalikus regioonis, toetada kultuurialaseid sidemeid ning soodustada suhtlemist eestlaste ja siinses regioonis elavate rahvaste vahel mõlemapoolse parema mõistmise eesmärgil. Seltsi asukoht on Abu Dhabi linn. Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon. Seltsi põhikiri

Selts asutati 27. novembril 2014. aastal kolme Eesti naise poolt. Asutajad ja praegused juhatuse liikmed on:

  • Ingrid Nielsen
  • Gerti Magnani
  • Kaire
Asutamine

Araabia poolsaare Eesti Seltsi asutajad: Gerti Magnani, Ingrid Nielsen ja Kaire

Loodame koondada eestlaste põhilist tegevust Araabia poolsaarel Araabia poolsaare Eesti Seltsi ümber.

Kuidas saada seltsi liikmeks?

Seltsi liikmeteks saavad astuda vabas vormis lihtavalduse alusel kõik Eestiga seotud inimesed, kes resideeruvad Araabia poolsaarel, omavad siin ärisuhteid või muid huve ning on huvitatud seltsiga liitumisest. Liitumiseks palume saata liikmeks astujate nimed (perekonna puhul ka laste nimed ja vanused) ning kontaktandmed aadressil araabiaeestiselts@gmail.com.

Advertisements